Sơn Bóng Không Màu

0 ₫

Màu sắc: Không màu
Công dụng: Dùng phủ bóng bề mặt trang trí
Khối lượng tịnh: Lon - 4,4Kg .
Định mức: 7,8– 8,5m2/kg/lớp (tùy bề mặt)