SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT R91

0 ₫

Mã sản phẩm : R91

Màu sắc: Trắng

Công dụng: Sơn lót bề mặt Nội thất, Ngoại thất.

Khối lượng tịnh: Thùng – 21Kg; Lon – 4,5Kg.

Định mức: 6,5 – 7 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT R90

0 ₫

Mã sản phẩm : R-90

Màu sắc: Trắng

Công dụng: Sơn lót bề mặt Nội thất.

Khối lượng tịnh: Thùng – 21Kg; Lon – 4,5Kg.

Định mức: 6,5 – 7 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)