Sơn Nội Ngoại Thất Bóng Siêu Phủ SUPER COVER - R87 Plus

0 ₫

Màu sắc: Trắng, màu
Công dụng: Sơn bóng bề mặt ngoại thất
Khối lượng tịnh: Thùng – 19Kg; Lon - 5Kg , 1Kg.
Định mức: 10 – 11 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn lót nội thất Building R96

0 ₫

Màu sắc: Trắng
Công dụng: Sơn lót bề mặt Nội thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 21Kg; Lon – 4,5Kg.
Định mức: 8 – 9 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất R97

0 ₫

Màu sắc: Trắng
Công dụng: Sơn lót bề mặt Nội thất, Ngoại thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 21Kg; Lon – 4,5Kg.
Định mức: 8 – 9 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT R91

0 ₫

Mã sản phẩm : R91

Màu sắc: Trắng

Công dụng: Sơn lót bề mặt Nội thất, Ngoại thất.

Khối lượng tịnh: Thùng – 21Kg; Lon – 4,5Kg.

Định mức: 6,5 – 7 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT R90

0 ₫

Mã sản phẩm : R-90

Màu sắc: Trắng

Công dụng: Sơn lót bề mặt Nội thất.

Khối lượng tịnh: Thùng – 21Kg; Lon – 4,5Kg.

Định mức: 6,5 – 7 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)