Sơn Nội Ngoại Thất Bóng Siêu Phủ SUPER COVER - R87 Plus

0 ₫

Màu sắc: Trắng, màu
Công dụng: Sơn bóng bề mặt ngoại thất
Khối lượng tịnh: Thùng – 19Kg; Lon - 5Kg , 1Kg.
Định mức: 10 – 11 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn lót siêu kháng kiềm ngoại thất R97

0 ₫

Màu sắc: Trắng
Công dụng: Sơn lót bề mặt Nội thất, Ngoại thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 21Kg; Lon – 4,5Kg.
Định mức: 8 – 9 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp R88

0 ₫

Mã sản phẩm : R88

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn siêu bóng bề mặt nội, ngoại thất ,ĐK khắc nghiệt

Khối lượng tịnh: Lon - 5Kg , 1Kg.

Định mức: 10 - 11m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn ngoại thất bóng cao cấp R87

0 ₫

Mã sản phẩm : R87

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn bóng bề mặt nội, ngoại thất, ĐK khắc nghiệt

Khối lượng tịnh: Lon - 5Kg , 1Kg.

Định mức: 9,5 - 10,5m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn ngoại thất bóng siêu sạch R86

0 ₫

Mã sản phẩm : R86

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn bóng bề mặt ngoại thất

Khối lượng tịnh: Thùng – 19Kg; Lon - 5Kg , 1Kg.

Định mức: 9 – 10m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn ngoại thất cao cấp R-85

0 ₫

Mã sản phẩm : R-85

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn bề mặt nội, ngoại thất .

Khối lượng tịnh: Thùng – 22Kg, Lon - 5Kg

Định mức: 9 – 9,5m2/kg/lớp (tùy bề mặt)