Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp R88

0 ₫

Mã sản phẩm : R88

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn siêu bóng bề mặt nội, ngoại thất ,ĐK khắc nghiệt

Khối lượng tịnh: Lon - 5Kg , 1Kg.

Định mức: 7,8– 8,5m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn ngoại thất bóng cao cấp R87

0 ₫

Mã sản phẩm : R87

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn bóng bề mặt nội, ngoại thất, ĐK khắc nghiệt

Khối lượng tịnh: Lon - 5Kg , 1Kg.

Định mức: 7,5 - 8m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn ngoại thất bóng siêu sạch R86

0 ₫

Mã sản phẩm : R86

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn bóng bề mặt ngoại thất

Khối lượng tịnh: Thùng – 19Kg; Lon - 5Kg , 1Kg.

Định mức: 7,3 – 8,8m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn ngoại thất cao cấp R-85

0 ₫

Mã sản phẩm : R-85

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn bề mặt nội, ngoại thất .

Khối lượng tịnh: Thùng – 22Kg, Lon - 5Kg

Định mức: 6 ,2– 6,7m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn ngoại thất R84

0 ₫

Mã sản phẩm : R84

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn bề mặt nội, ngoại thất .

Khối lượng tịnh: Thùng – 23Kg, Lon - 5Kg

Định mức: 6 – 6,5m2/kg/lớp (tùy bề mặt)