Sơn nội thất bóng cao cấp R82

0 ₫

Mã sản phẩm : R82

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn phủ bóng bề mặt nội thất.

Khối lượng tịnh: Thùng – 19Kg, Lon - 5Kg

Định mức: 9 – 10m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn lót nội thất Building R96

0 ₫

Màu sắc: Trắng
Công dụng: Sơn lót bề mặt Nội thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 21Kg; Lon – 4,5Kg.
Định mức: 8 – 9 m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn siêu trắng trần nội thất R89

0 ₫

Mã sản phẩm : R89
Màu sắc: Trắng
Công dụng: Sơn phủ trắng cho bề mặt Nội thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 23Kg; Lon – 5Kg.
Định mức: 7 – 8m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn nội thất siêu bóng cao cấp R83

0 ₫

Mã sản phẩm : R83

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn phủ bóng bề mặt Nội, Ngoại thất.

Khối lượng tịnh: Thùng – 19Kg, Lon - 5Kg

Định mức: 10 – 11m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn nội thất cao cấp R81

0 ₫

Sơn nội thất cao cấp R81
Mã sản phẩm : R81
Màu sắc: Trắng, màu
Công dụng: Sơn phủ bề mặt nội thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 22Kg, Lon - 5Kg
Định mức: 8 – 9m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn nội thất R80

0 ₫

Màu sắc: Trắng, màu
Bề mặt: Dùng cho bề mặt Nội thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 23Kg
Định mức: 7 – 8/m2/kg/lớp (tùy bề mặt)