Sơn siêu trắng trần nội thất R89

0 ₫

Mã sản phẩm : R89
Màu sắc: Trắng
Công dụng: Sơn phủ trắng cho bề mặt Nội thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 23Kg; Lon – 5Kg.
Định mức: 6 – 6,5m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn nội thất siêu bóng cao cấp R83

0 ₫

Mã sản phẩm : R83

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn phủ bóng bề mặt Nội, Ngoại thất.

Khối lượng tịnh: Thùng – 19Kg, Lon - 5Kg

Định mức: 7,2 – 8,7m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn nội thất bóng cao cấp R82

0 ₫

Mã sản phẩm : R82

Màu sắc: Trắng, màu

Công dụng: Sơn phủ bóng bề mặt nội thất.

Khối lượng tịnh: Thùng – 19Kg, Lon - 5Kg

Định mức: 7,5 – 8m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn nội thất cao cấp R81

0 ₫

Sơn nội thất cao cấp R81
Mã sản phẩm : R81
Màu sắc: Trắng, màu
Công dụng: Sơn phủ bề mặt nội thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 22Kg, Lon - 5Kg
Định mức: 6 – 6,5m2/kg/lớp (tùy bề mặt)

Sơn nội thất R80

0 ₫

Màu sắc: Trắng, màu
Bề mặt: Dùng cho bề mặt Nội thất.
Khối lượng tịnh: Thùng – 23Kg
Định mức: 6 – 6,5m2/kg/lớp (tùy bề mặt)